Zoekveld

12th juni, 2013

Concrete farmaceutische zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Het Brabants Apothekers Forum BAF sluit momenteel raamakkoorden af met ziekenhuizen om problemen rond transmurale zorg aan te pakken. Daarbij wordt farmaceutische zorg heel concreet en tastbaar, in het bijzonder door het gebruik van medicatieschema’s. Apr. Lieven Zwaenepoel, secretaris van het Vlaams Apothekers Netwerk, VAN, legt uit waar de knelpunten zitten. Apr. Marie Van de Putte, verantwoordelijke voor beroepsontwikkeling bij BAF, het Brabants Apothekers Forum, werkt momenteel zeer hard aan het oplossen van problemen bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. Daarbij is een goede samenwerking met de huisartsen essentieel, volgens Dr. Audrey Van Branteghem. Een concrete casus illustreert wat de toegevoegde waarde van de apotheker precies kan zijn, wanneer een patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

23rd mei, 2013

TBC medicijn

Janssen Pharma heeft voor een revolutie gezorgd in de behandeling van TBC. Voor het eerst in veertig jaar werd een nieuw medicijn, bedaquiline, met voorrang goedgekeurd door de FDA, ook al is Janssen pas halverwege alle wettelijk voorgeschreven tests bij mensen. Dat is mooi, maar uitzonderlijk. In ons land hebben de artsenopleiders nauwelijks aandacht voor research en development, zeggen de woordvoerders van Janssen Pharma.

23rd mei, 2013

Campagne aids preventie

Pagina's