Zoekveld

5th oktober, 2016

HCV_prof_VanVlierberghe

In België is naar schatting 0,87% van de populatie chronisch geïnfecteerd met HCV. Dat zijn 10 patiënten per gemiddelde huisartsenpraktijk, en 70.000 over heel België. Met de introductie van de direct werkende antivirale Hepatitis C geneesmiddelen in België, kan men nu >95% van deze chronisch geïnfecteerden op 12-24 weken genezen, en dit zonder ernstige bijwerkingen. Voor het eerst in de geschiedenis van het Hepatitis C virus, zijn nu alle middelen voor handen om dit virus voor eens en altijd uit te roeien.

Eén voorwaarde: eerst dienen al deze patiënten gediagnosticeerd te worden.

“De huisarts speelt een cruciale rol in de diagnose en eliminatie van Hepatitis C” zegt professor Van Vlierberghe, Diensthoofd Gastro-Enterologie aan het UZ Gent, in een interview dat u hier kunt bekijken.

12th februari, 2016

PPChronicCareNL

Op 2 februari stelden het RIZIV en de FOD Volksgezondheid de "Gids voor Pilootprojecten Geïntegreerde Zorg voor Chronische Zieken” voor. Niet minder dan vier ministers van Volksgezondheid kwamen het belang van de oproep naar pilootprojecten toelichten.Het is immers de bedoeling dat lokale consortia van zorgverstrekkers en ziekenhuizen op zeer korte termijn voorstellen uitwerken voor fundamentele vernieuwingen van de zorg.

Minister De Block legt uit welke doelstellingen beoogd worden met de “Triple Aim” aanpak.

Ri De Ridder (RIZIV) geeft toelichting over wat nu van de zorgverstrekkers zelf verwacht wordt. Projecten moeten uiterlijk in de loop van de maand mei ingediend worden.

 

6th november, 2015

PP_MIC_2015

Het was dit jaar de beurt aan Nederland om het 32ste Medisch Informatica Congres te organiseren. Belgische en Nederlandse stakeholders staken andermaal de koppen bij elkaar en zochten uit waar we op vlak van eGezondheid staan en waar we naartoe willen.

Uit de tientallen topics pikken we er twee uit:

Het praktische gebruik van Big Data in de zorg werd mooi geïllustreerd door twee jonge leeuwen, Willem Herter en Wouter Kroese, die PacMed oprichtten. Hun doel is patiëntengegevens van duizenden huisartsen te gaan poolen, om op basis hiervan snel en concreet suggesties voor effectievere behandelingen te kunnen geven.

Clinical building blocks vormen een belangrijk hulpmiddel om medische gegevens te standaardiseren. Dat voorkomt de Babylonische spraakverwarring tussen diverse systemen en pakketten. Johan Van Bussel van het Belgische Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid maakte de stand van zaken op, samen met Fred Smeele van het Nederlandse NICTIZ. Daar spreekt men van Zorginformatie Bouwstenen. Maar wat bedoelt men daar eigenlijk mee?

Pagina's