Zoekveld

21st augustus, 2013

Farmacovigilantie: waar gaat dat eindigen?

Codeïnepreparaten, Domperidone, Tetrazepam, Diclofenac, Diane, Avastin, Fastum... Het regent de laatste tijd maatregelen als gevolg van de strengere Europese aanpak bij de geneesmiddelenbewaking. Waarschuwingen, voorschriftplicht, schorsingen... Artsen en apothekers voelen zich buitenspel gezet en moeten, vaak zonder valabele alternatieven, het allemaal maar uitleggen aan de patiënten.
Apr. Filip Babylon vertegenwoordigt de zorgvertrekkers in de Europese commissie bij het Geneesmiddelenagentschap EMA waar deze maatregelen besproken en voorbereid worden. Vanuit zijn eigen praktijkervaring begrijpt hij de frustraties die op het terrein leven.

26th juni, 2013

Réseau Santé Wallon en Intermed 

André Vandenberghe, Directeur van het projet Réseau Santé Wallon en Philippe Jongen, Coördinator van het projet Intermed zijn twee artsen die, sinds de stichting van de vzw FRATEM, al hun energie hebben gestoken in het realiseren van deze twee projecten voor het elektronisch uitwisselen van patiëntengegevens. Ze geven hun commentaar op de verschillende opties die werden genomen in het Noorden en het Zuiden van het land, met name met de projecten Vitalink en Intermed.

Pagina's