Zoekveld

Eind vorig jaar was er bij de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB slechts één werkzoekende beschikbaar per twee vacatures voor verpleegkundige.

Ziekenhuizen met een groot aantal lager gekwalificeerde zorgverleners in verhouding tot het totaal aantal verpleegkundigen kampen met hogere sterftecijfers.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft alle veertien Vlaamse professionele bacheloropleidingen verpleegkunde geaccrediteerd.

Op 12 mei wordt overal ter wereld de internationale dag van de verpleegkundige gevierd. Bij deze gelegenheid willen de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) en de Association des Infirmières Indépendantes de Belgique (AIIB) herinneren aan de centrale rol van de verpleegkundige in het opvolgen van de patiënt thuis.

Verpleegkundigen zitten in een unieke positie als het gaat om het signaleren van bijwerkingen.

Verpleegkundigen mogen vanaf 9 april 2016 vaccinaties toedienen zonder dat daarbij nog een arts aanwezig moet zijn.

De vraag van huisartsen om werk te maken van de erkenning van de praktijkassistent als nieuw beroep schiet in het verkeerde keelgat van de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België.

In de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling groeit het aandeel van buitenlands verplegend personeel heel sterk.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, verzet zich tegen de beslissing van de Vlaamse regering om de opleiding verpleegkunde te verlengen van drie naar vier jaar. Volgens directeur Lode De Geyter kost de maatregel 12,5 miljoen euro.

Vanaf het academiejaar 2016-2017 wordt de bacheloropleiding verpleegkunde een vierjarige opleiding. Nu is dat nog drie jaar.

Pagina's