Zoekveld

"Het Koninklijk Besluit van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) over de uitbreiding van de taken van de zorgkundigen is een onzorgvuldig werkstuk: de formulering van de teksten is verkeerd, waardoor er intepretatieverschillen kunnen ontstaan, er wordt voorts een discriminatie ingevoerd tussen verschillende soorten zorgkundigen en het is ook, last but not least, helemaal niet duidelijk, of de zorgkundigen voldoende zijn opgeleid om de bijkomende taken uit te voeren die ze door het KB worden toevertrouwd", zegt Wouter Decat, coördinator van De Algemene Unie van Verpleegkun

In de commissie Volksgezondheid van de Kamer werd vandaag het wettelijke kader voor de verpleegkundig specialist goedgekeurd

Vanaf vandaag kunnen alle verpleegkundigen in België deelnemen aan een enquête die een duidelijk beeld moet schetsen van de werkdruk in de verpleegkunde

De planningscommissie medisch aanbod publiceert drie rapporten over de situatie van verpleegkundigen, kinesitherapeuten audiologen en audiciens op de arbeidsmarkt

De helft van de Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra vrezen volgend jaar problemen

De onafhankelijke verpleegkundigen van de AIIB verzetten zich tegen het geplande KB van De Block waarin meer verpleegkundige taken worden toevertrouwd aan zorgkundigen

De Belgische Federatie voor Zorgkundigen stelt absoluut geen vragende partij te zijn om handelingen gedelegeerd te krijgen die gezondheidszorgrisico's kunnen inhouden voor patiënten

"De AUVB kreeg van het kabinet op voorhand geen enkel werkdocument omtrent het wetsvoorstel, en kon hierdoor geen duidelijk advies formuleren"

Een verpleegkundig specialist doet aan onderzoek, leidt verpleegkundigen en zorgverleners op en coördineert, coacht en begeleidt.

Er worden extra middelen voorzien voor de organisatie van het vierde jaar in de bacheloropleiding verpleegkunde. Dat maakt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag bekend. Voor het academiejaar 2019-2020 gaat het om 2,85 miljoen euro voor de eerste drie maanden, op kruissnelheid gaat het om een bedrag van ruim 11 miljoen euro.

Pagina's