Zoekveld

"Tal van artsen zijn zich nog niet bewust van het feit dat ze in 2017 geen recht meer hebben op het RIZIV sociaal statuut", schrijft dr. Marc Moens, voorzitter BVAS en VAS.

"Het sociale statuut voor artsen zal in 2016 niet worden aangepast. De huisartsen zijn misnoegd", schrijft het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen.

Een nieuwe regelgeving is in de maak om een activiteitsdrempel in te bouwen voor het "sociaal statuut". Het Riziv voorziet voor het jaar 2016 geen wijziging in de toekenningsvoorwaarden.

De BVAS informeert over een bijkomende voorwaarde verbonden aan de toekenning van het sociaal statuut.

Vanaf 2016, zal het recht op sociale voordelen van het RIZIV voor artsen worden onderworpen aan een activiteitsdrempel. Maar wat betekent dit in de praktijk?

"Ondanks het verzet van de BVAS tegen een ontwerp dat reeds jaren op tafel ligt, werd de knoop toch doorgehakt", betreurt BVAS-voorzitter Roland Lemye in een persbericht.

De ministerraad heeft een pakket maatregelen goedgekeurd, waaronder de opheffing van ereloonsupplementen die specialisten vragen aan patiënten die in daghospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer verblijven.

De arts kan genieten van sociale voordelen met het oog op de vestiging van een rente of een pensioen in geval van rust en/of overlijden en/of invaliditeit.

De toegang tot de verhoogde tegemoetkoming wordt eenvoudiger op 1 januari. Om dat mogelijk te maken stelde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx voor de RVV- en Omnio-statuten samen te voegen.

Zo'n 500.000 Belgen hebben recht op een veel goedkoper bezoek aan de dokter of tandarts, maar weten dat zelf niet.

Pagina's