Zoekveld

"Goed nieuws voor degenen die moedig verder blijven werken ondanks het statuut van gepensioneerde", schrijft het ASGB

BVAS ijvert ervoor dat dit sociaal statuut aan hetzelfde tarief wordt belast als de Impulseo I-premie voor huisartsen

Het Kartel heeft gevraagd om het probleem van het Sociaal Statuut voor gepensioneerde artsen op de agenda van de medicomut te zetten

Als arts kan u genieten van het ‘sociaal statuut’ als u geconventioneerd bent. Wat houdt dat concreet in? Wat zijn de voorwaarden om het statuut te genieten en hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Op 12/2/2018 werd door het ASGB/Kartel een schrijven gericht aan het Riziv waarin aangedrongen werd op een snelle uitvoering van een artikel uit de Gezondheidswet van 11/8/2017 waarin de juridische basis gelegd werd om een financiële compensatie toe te kennen aan gepensioneerde artsen die verderwerken als geconventioneerd arts. Het ASGB pleitte er tevens voor bij de verdere uitwerking rekening te houden met het fiscaal statuut van de vergoeding.

Het KB dat het RIZIV Sociaal Statuut toekent aan zelfstandig verpleegkundigen werd op 17 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Nu het nieuwe schooljaar is gestart, herinnert de BVAS u graag aan enkele belangrijke zaken:

Uiterlijk op 30 september dient het aanvraagformulier voor de sociale voordelen 2017 te worden opgestuurd.

"Huisarts De Block wordt minister Maggie van Volksgezondheid. Arts-mesotherapeut Bacquelaine wordt minister van Pensioenen. Hun collega's zullen het geweten hebben", schrijft het Kartel

Het Riziv geeft toelichting over de aanvullende pensioenen van artsen, apothekers, tandartsen en kinesitherapeuten.

Pagina's