Zoekveld

Als zorgverlener bent u genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken. U moet bijgevolg de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven, die sinds 25 mei 2018 geldt.

Het RIZIV geeft tekst en uitleg op zijn website.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking

APB en OPHACO hebben een project opgestart waarin ze hun leden gaan begeleiden bij de implementatie van de nieuwe richtlijn over persoonlijke gegevens

Een hacker is erin geslaagd de website 'Digitale Wachtkamer' te kraken.

Via de winkel van de overheid, de Fin Shop, zijn laptops verkocht waar onder meer nog medische informatie op stonden.

"Ik zal nooit toelaten dat persoonlijke gegevens te koop worden aangeboden of worden ingezien door mensen die daar geen zaken mee hebben", zei minister De Block.

De plenaire Kamer heeft ingestemd met een wetsontwerp dat telecomoperatoren verplicht gegevens van hun klanten bij te houden.

De federale ministerraad heeft ingestemd met het aangepaste wetsontwerp dat telecomoperatoren verplicht om gegevens van hun klanten bij te houden.

Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat geheime diensten zich toegang hebben verschaft tot allerlei databanken met gevoelige informatie.

"De pers meldt een bilaterale vergadering tussen de Europese Commissaris voor justitie, Viviane Reding en onze Minister van Justitie, Annemie Turtelboom.

De herziening van de Europese regelgeving inzake de persoonlijke gegevens verontrusten, terecht, de Belgische overheid die een inperking vreest in het gebruik van het rijksregisternummer in het domein van de gezondheidszorg.

De artsen wensen hun grote bezorgdheid te uiten t.o.v. het verplicht gebruik van het rijksregisternummer in het huidige centralisatieproces van de Belgische medische gegevens.