Zoekveld

De Algemene Pharmaceutische Bond heeft een 'position paper' opgesteld over online zorg en -dienstverlening.

De infoavond van KAVA is vervroegd naar donderdag 12 april.

"Als er één hoofdstuk in het meerjarenkader is dat veel ongerustheid en vragen teweegbrengt", zo schrijft APB, "dan is het dat over online zorg- en dienstverlening".

De Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA) heeft enkele filmpjes gemaakt om het meerjarenkader toe te lichten.

De Algemene Pharmaceutische Bond geeft meer uitleg over de hervorming van de wachtdienst.

De ministerraad keurde het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers goed dat werd afgesloten tussen minister De Block en de sector van de apothekers.

De Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen meldt dat er al heel wat vragen binnenkwamen over de wachtdienst en het meerjarenkader, vooral wat de timing betreft.

Vandaag kunnen we de details onthullen van het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers.

De persconferentie met de voorstelling van het ‘meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers’ vindt volgende woensdag plaats.

Op woensdag 15 maart zal de definitieve tekst van het meerjarenkader dat minister De Block onderhandelde met APB en Ophaco publiek zijn, meldt APB.

Pagina's