Zoekveld

2020 is goed gestart! De cijfers van de maand januari staan op de website van Recip-e...

Herinnering aan de wijzigingen in 4 punten. Op 31/1/2020 loopt de overgangsperiode voor het gebruik van het oud model van papieren voorschrift af. Vanaf 1 februari 2020, gelden onderstaande eenduidige regels.

Wanneer moet een voorschrijver die nog op papier voorschrijft het nieuwe model gebruiken ?

Bent u arts, tandarts of vroedvrouw en u schrijft een geneesmiddel voor aan een niet-gehospitaliseerde patiënt? Dan bent u verplicht om elektronisch voor te schrijven sinds 1 januari 2020...

Dr. Marc Moens, Voorzitter Recip-e vzw, Klinisch bioloog, Erevoorzitter BVAS, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Wat is uw mening over de verplichting van het elektronisch voorschrift?

Overal in elke geleding van de maatschappij, is de informatisering gaande. In alle handelszaken is dat zo, in de bankwereld is dat zo, waarom zou de medische wereld daar aan ontsnappen?

Het elektronisch voorschrift staat op de planning, hoe verloopt de aanloop naar de doelstelling 100% digitaal?

14.512 artsen, 4.159 tandartsen en 138 ziekenhuizen verstuurden vorige maand samen 5,3 miljoen elektronische geneesmiddelenvoorschriften.

Het KB van 5 mei 2019 betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten is maandag 27.05.2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit KB bepaalt dat het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten vanaf 1 januari 2020 wordt verplicht.

Er zijn echter uitzonderingen:

Het gebruik van het elektronisch voorschrift kan leiden tot nieuwe soorten medicatiefouten waarop voorschrijvers attent moeten zijn, waarschuwt het FAGG

Ook het gebruik van de SAM-databank zal vanaf die datum verplicht zijn

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten.

Vorige week werden apothekers en artsen opnieuw geconfronteerd met storingen bij het eHealth-platform.

Pagina's