Zoekveld

De huidige regels met betrekking tot het wachthonorarium zijn nog steeds van kracht, en zullen niet voor het eind van dit jaar worden aangepast, brengt APB in herinnering.

De nationale Raad van de Orde der Apothekers krijgt regelmatig wind van problemen inzake de wachtdienst van apotheken, zo schrijft de Orde op zijn website.

De apotheek van de toekomst staat in Gent. Je kan er je bestelling uit de muur halen, ook na de openingsuren. Het enige dat je daarvoor nodig hebt is je smartphone.

Het bedrijf Worldline waarschuwt dat het onmogelijk zal zijn om te betalen met een betaalkaart gedurende een deel van de nacht van woensdag 24 augustus.

Kamerlid Inez De Coninck (N-VA) informeerde bij minister De Block naar de huidige stand van zaken omtrent het bekend maken van de wachtdienst voor apothekers. De Coninck vindt dat dit een basisdienstverlening zou moeten zijn.

De APB en de FOD Volksgezondheid hebben de verschillende pijnpunten van de geharmoniseerde wachtdienstregeling besproken.

De applicatie 'apotheek van wacht' voor Android-smartphones is nu beschikbaar en kan gratis gedownload worden op Google Play (rechtstreekse toegang via www.apotheek.be).

Vanaf 5 januari worden de uurregeling en de affichering van de wachtdiensten geharmoniseerd.

Uit reacties van apothekers blijkt dat er momenteel een zekere verwarring heerst inzake de wachtdienst, aldus de Orde van apothekers.

Vanaf 1 januari worden de uurregelingen en de affichering van de wachtdiensten geharmoniseerd.

Pagina's