Zoekveld

In het meerjarenkader werd afgesproken dat er een beschikbaarheidshonorarium zou worden ingevoerd voor de wachtdiensten, meldt APB. Dat komt er binnenkort. Voor nachtelijke wachtdiensten (van 22 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens) zullen apothekers straks een permanentievergoeding ontvangen van de overheid. De precieze datum is nog niet bekend, maar er is alvast een jaarlijks budget van 8 miljoen euro voorzien voor de wachtdiensten van de apothekers.

Wie 's avonds of in het weekend met een geneesmiddelenvoorschrift naar de apotheker gaat, zal binnenkort geen toeslag meer betalen

De apotheker die de wachtdienst verzekert, staat klaar voor alle dringende noden van de patiënt voor geneesmiddelen, maar niet voor om het even wat.

Zoals afgesproken in het meerjarenkader, is de nachtwacht opnieuw beschikbaar voor het publiek op apotheek.be.

Vanaf volgende week donderdag, 18 januari, zullen de gegevens van de apotheken van wacht opnieuw 24 uur op 24 verschijnen op Apotheek.be.

Het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond heeft een nieuw systeem voor de wachtdienst van Limburgse apothekers op poten gezet.

Er is beslist om de operatie uit te stellen tot een latere datum, meldt APB.

De komende weken is het opnieuw mogelijk om op de website apotheek.be na te gaan welke apotheek 's nachts van wacht is. Veel apothekers zijn daarmee ontevreden

APB wil op 11 december de informatiecampagne ‘De apotheek van wacht is geen nachtwinkel’ herlanceren

Volgens advocaat Ann Dierickx bevestigt het Hof van Cassatie dat de wet toelaat uw officina op werkdagen open te houden vóór 8u en na 19u ook al bent u niet van wacht.

Pagina's