Zoekveld

Het Parlement van de Franstalige Brusselaars heeft beslist een nieuw belangenconflict in te roepen tegen het wetsontwerp over de verdeling van de Riziv-nummers,

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat voor de toekomst de verdeling van de artsenquota tussen Vlaanderen en Franstalig België regelt.

Franstalig minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt laakt de juridische onzekerheid in het dossier van de Riziv-nummers omwille van tekortkomingen op federaal niveau.

Een nieuwe berekening leert dat het teveel aan Franstalige studenten geneeskunde dat moet worden afgevlakt, lager uitvalt dan oorspronkelijk werd aangenomen.

Het antwoord van minister Maggie De Block op vragen van volksvertegenwoordigers in de plenaire zitting van de Kamer op 29 september 2016

Rudy Demotte is niet te spreken over de beslissing van de federale regering om de verdeelsleutel van Riziv-nummers tussen Vlamingen en Franstaligen ongewijzigd te laten

De studentenverenigingen hebben vragen bij de beperking van de Riziv-nummers.

Artsensyndicaten ASGB en BVAS reageren op het akkoord over de artsenquota.

Franstalig minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt neemt akte van het akkoord dat de federale regering heeft bereikt over de artsenquota in 2022.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) verwelkomt het akkoord dat de federale regering heeft bereikt over de artsenquota in 2022.

Pagina's