Zoekveld

Het tweede belangenconflict is gericht tegen het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Maggie De Block over de hervorming van de Riziv-nummers.

Eén van de belangenconflicten is gericht tegen het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Maggie De Block over de hervorming van de Riziv-nummers.

De Franstalige partijen DéFI, PS, cdH en Ecolo zijn tot de conclusie gekomen dat het overlegproces binnen de procedure van het belangenconflict over de artsenquota is mislukt.

Het Parlement van de Franstalige Brusselaars heeft beslist een nieuw belangenconflict in te roepen tegen het wetsontwerp over de verdeling van de Riziv-nummers,

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat voor de toekomst de verdeling van de artsenquota tussen Vlaanderen en Franstalig België regelt.

Franstalig minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt laakt de juridische onzekerheid in het dossier van de Riziv-nummers omwille van tekortkomingen op federaal niveau.

Een nieuwe berekening leert dat het teveel aan Franstalige studenten geneeskunde dat moet worden afgevlakt, lager uitvalt dan oorspronkelijk werd aangenomen.

Het antwoord van minister Maggie De Block op vragen van volksvertegenwoordigers in de plenaire zitting van de Kamer op 29 september 2016

Rudy Demotte is niet te spreken over de beslissing van de federale regering om de verdeelsleutel van Riziv-nummers tussen Vlamingen en Franstaligen ongewijzigd te laten

De studentenverenigingen hebben vragen bij de beperking van de Riziv-nummers.

Pagina's