Zoekveld

Maggie De Block zegt dat het voorstel dat ze op de regeringstafel heeft gelegd rond de artsenquota evenwichtig is en dat het een einde maakt aan een probleem dat al jarenlang op tafel ligt.

"Als de artsenquota niet eerlijk worden verdeeld en de federale regering het niet-solidaire gedrag van de Franstaligen honoreert, dan moet de sociale zekerheid gesplitst worden", zegt KU Leuven-rector Rik Torfs...

Het federale kernkabinet raakt al wekenlang niet uit de communautair geladen discussie over het aantal studenten geneeskunde voor de komende jaren.

Uit een vertrouwelijke nota moet blijken dat Maggie De Block het advies van de planningscommissie wil volgen en het quotum artsen dat het beroep mag uitoefenen wil laten stijgen tot 1.320.

Het Syndicaat Vlaamse Huisartsen reageert verontwaardigd op de beslissing van de planningscommissie

Vergeet de alarmkreten van de voorbije jaren. Het structurele ­tekort aan geneeskundestudenten die huisarts willen worden, lijkt niet meer aan de orde.

Maggie De Block heeft de decanen van de faculteiten geneeskunde van de Franstalige universiteiten verzekerd dat er voldoende attesten beschikbaar zijn voor alle studenten die in 2016 hun basisopleiding afronden

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica staat achter de contingentering in Vlaanderen en vraagt een gelijkaardige toepassing in Franstalig België om een overaanbod aan artsen tegen te gaan.

De BVAS betreurt dat er aan Franstalige zijde opnieuw beroering ontstaat met een verwachtte betoging van Franstalige studenten tegen de inperking van de toegang tot het beroep voor het postgraduaat.

De faculteiten geneeskunde kunnen in 2021 een opleidingsattest toekennen aan 1.230 artsen en specialisten: 738 in de Vlaamse gemeenschap en 492 in de Franse gemeenschap. De ministerraad heeft vrijdag dat quotum goedgekeurd. Het gaat om het maximaal aantal artsen dat na de basisopleiding geneeskunde aan de vervolgopleiding tot huisarts of specialist mag beginnen. En aangezien die basisvorming zes jaar duurt, moet het quotum voor 2021 beschikbaar zijn vóór de start van het academiejaar 2015-2016. 

Pagina's