Zoekveld

Sinds 1 januari 2018 zijn vrije beroepers niet langer onderworpen aan de 'billijke vergoeding', voor zover aan een aantal voorwaarden is voldaan

De Federatie Vrije Beroepen heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.

Uit onderzoek van de Ugent blijkt dat luisteren naar muziek je hartslag significant verhoogt, een afname in het tempo van de muziek vermindert dit effect.

Video-opnames werden gemaakt gedurende zes maanden in twee verschillende operatiekamers. De onderzoekers analyseerden de ingrepen al naargelang er muziek werd gespeeld of niet.

Het tempo van muziek heeft een invloed op het aantal stappen dat sporters zetten bij het lopen, blijkt uit onderzoek van de UGent. De resultaten kunnen relevant zijn voor looptraining en blessurepreventie.

Een zeer interessante studie werd onlangs gepresenteerd op de laatste bijeenkomst van de American Psychological Association. Onderzoekers vergeleken de reacties op muziek van epileptische patiënten met die van mensen zonder epilepsie.

De enquête die wij vorige week publiceerden over muziek in de operatiekamer vond veel weerklank in de populaire media.

Muziek verzacht de zeden, wordt gezegd, maar verbetert ze ook de chirurgische prestaties ? 100 jaar geleden schreef Evan Kane, een chirurg uit Pennsylvania, een brief over de voordelen van de fonograaf in de operatiekamer, brengt de BMJ in herinnering.

Lijfelijke belasting wordt minder zwaar ervaren wanneer iemand zelf muziek produceert. Neurowetenschappelijk onderzoek in Gent en Duitsland bewees de samenhang tussen muziek en lichamelijke vermoeidheid in detail, zo staat in het wetenschappelijk tijdschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States".

Het gebruik van muziek in hersentherapie is bijzonder snel geëvolueerd sinds het gebruik van brain-imaging technieken die plasticiteit van de hersenen bewezen heeft.