Zoekveld

In 2017 hebben 400.000 mensen een uitkering gekregen van het Riziv wegens arbeidsongeschiktheid.

De Karel de Grote Hogeschool en HR-softwarebedrijf Thalento hebben samen een online instrument ontwikkeld ter preventie van burn-outs bij verpleegkundigen.

De plannen werden na overleg met de sociale partners voorlopig weer ingetrokken

Vooral 35- tot 39-jarigen lopen een verhoogd risico.

De Vlaamse Scholierenkoepel reageert positief op de oproep van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om reeds op school te starten met bewustmaking rond stress en burn-out.

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen geformuleerd rond de preventie en behandeling van burn-out op de werkvloer.

Het zal binnenkort mogelijk zijn om een klacht in te dienen tegen burn-outcoaches die onterecht medische diagnoses stellen, onethisch te werk gaan of patiënten aan het lijntje houden voor geldgewin.

Minister van Werk Kris Peeters wil in elke sector "een pool van stress- en burn-outcoaches" die werknemers met spanningsklachten moeten begeleiden en uitval door burn-out moeten voorkomen. De CD&V'er kondigt ook aan met de sociale partners overleg te zullen plegen over "deconnectie", om afspraken te maken rond de bereikbaarheid van werknemers buiten de kantooruren.

De helft van de Vlaamse werknemers verwacht ooit een burn-out te krijgen. Een kwart denkt al binnen de vijf jaar geveld te worden, zo blijkt uit een grootschalige bevraging.

In heel het land zijn er 128 controleurs om te controleren of bedrijven voldoende preventiemaatregelen nemen in de strijd tegen burn-outs.

Pagina's