Zoekveld

De computer als diagnostisch hulpmiddel is in constante progressie. Maar als we artsen vergelijken met computers, wie komt er dan als winnaar uit de bus ?

Als we de gezondheidszorg betaalbaar willen houden, moeten we het hele systeem radicaal hervormen, meent Luc Van Gorp, voorzitter van de CM. De artsen reageren furieus.

Als we de gezondheidszorg betaalbaar willen houden, dan moeten we het hele systeem radicaal hervormen, zegt de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, Luc Van Gorp

De zorginspectie is vorig jaar voor bijna 12 miljoen euro aan fraude en onterecht verstrekte prestaties op het spoor gekomen. Meer gerichte controles moeten de pakkans nog verhogen, zo schrijft De Tijd vrijdag.

Het overheidsbeleid ten aanzien van vluchtelingen brengt steeds meer mensen in beroering. Deze keer zijn het Australische artsen die op de barrikaden zijn gaan staan.

Drie Brusselse gezondheidszorgorganisaties organiseren eind november een congres om de samenwerking op vlak van eHealth tussen artsen en apothekers te bevorderen.

Vanaf 2016, zal het recht op sociale voordelen van het RIZIV voor artsen worden onderworpen aan een activiteitsdrempel. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Huisartsen en apothekers moeten meer en beter met elkaar samenwerken, de e-health-diensten zijn hiervoor een geschikt middel.

Een studie van de NHS en de University College of London werpt de vraag op of weekenddagen een groter risico vormen voor de patiënten dan weekdagen.

De voortdurende toenemende beperkingen, controles, budgettaire restricties, opgelegde en onbetaalde administratieve taken, allemaal ten koste van de patiëntenzorg, geeft bij meer en meer artsen aanleiding om een verandering van beroepsactiviteit of vervroegd pensioen te overwegen.

Zorgen de verplichting van de Derde Betaler, en het opleggen van informatica in alle domeinen voor een extra versnelling van deze evolutie? Dat is wat MediPlanet wilde weten toen we een peiling onder onze lezers hebben opgezet.

Pagina's