Zoekveld

Vrije Tribune
Denise Deliège - Em. Prof. Université catholique de Louvain     
Etienne De Clercq - Vice-President van het CIPMP
 
Er doen vele geruchten de ronde over een tekort aan artsen in Vlaanderen. Is het ernstig, dokter? Heeft u een remedie, dokter?
 

De BVAS heeft recent kennis gekregen van het definitieve kadaster van Waalse huisartsen

Het aantal gemeenten in Vlaanderen met een tekort aan huisartsen zit in stijgende lijn, blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De veelal oudere huisartsen die op pensioen gaan worden niet genoeg opgevangen door nieuwe artsen, aldus Annick Dermine, directeur van het Huis voor Gezondheid.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen kondigt een studie aan om de effectiviteit van de aanmoedigingspremie voor huisartsen te onderzoeken.

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen zegt dat het federale artsenkadaster duidelijk maakt dat maatregelen zich opdringen om het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken.

Het aantal huisartsen dat zijn praktijk vestigt in een gemeente met een tekort aan artsen, is in drie jaar tijd verdubbeld.

De FOD Volksgezondheid zet de puntjes op de i.

Een mooi staaltje Belgisch surrealisme! Het "vertrouwelijke" kadaster dat vandaag alomtegenwoordig is in de media, is nooit officieel aangekomen op het kabinet van minister De Block!

Ondanks alle maatregelen neemt het gebrek aan huisartsen in ons land alleen maar toe. Dat blijkt uit de recentste lijst met 'huisartsenarme' gemeenten van het RIZIV. Eind 2013 bereikte het tekort een piek van 285 gemeenten, waarvan de helft in Vlaanderen. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad en De Standaard.

De grensregio's met Nederland zijn extra kwetsbaar voor dat tekort. "In Nederland is het beroep van huisarts een nine to five-job", zegt Steven Haesaert van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. "Hier werkt men tot 's avonds laat en in het weekend".

Pagina's