Zoekveld

De ouders van 16 jongeren met een beperking willen tegen 2017 voor deze groep zelf een residentieel opvanghuis uit de grond te stampen.

Er is in 2013 voor het eerst een einde gekomen aan de groei van de wachtlijsten voor personen met een handicap. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(VAPH) die Belga kon inkijken. Het aantal wachtenden zakte onder de 20.000, met name tot 19.250. Het VAPH reageert voorzichtig tevreden op de cijfers.

Het Vlaams Welzijnsverbond en SOM, de federatie van sociale ondernemingen, verwachten maatregelen van de nieuwe Vlaamse regering, zodat niemand in de kou blijft staan.

Als een arts de eHealtbox gebruikt om medische gegevens door te sturen naar de DG Personen met een handicap, zal het dossier prioritair behandeld worden.

Het VAPH heeft afspraken gemaakt, zodat de gehandicapte vrouw die vorige donderdag van de rechter in Dendermonde gelijk kreeg, kan worden opgevangen in de instelling waar ze nu verblijft.

Tegen 2019 rekent Open Vld 13.000 mensen met een handicap extra te kunnen ondersteunen. De Vlaamse liberalen willen over vijf jaar 300 miljoen euro per jaar kunnen investeren om hen te helpen met betere omkadering en meer zorg op maat. Een bedrag van vijftig miljoen euro gaat naar ouderenzorg én naar de terugbetaling van consultaties psychotherapie. Dat de partij ondanks de voorgestelde besparingen op alle niveaus toch nog 400 miljoen wil investeren in de zorgsector, is geen discrepantie. "Het plaatje klopt", verzekerde partijboegbeeld Maggie De Block.

De tien kustgemeenten krijgen een toegankelijkheidspagina op hun website om mensen met een beperking zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun bezoek.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet erkent dat het M-decreet niet voor een totale ommezwaai heeft gezorgd.

Het personeel van het opvangcentrum voor mensen met een beperking Les Boutons d'or in Celles laat weten dat ze zich "gekwetst" voelen..

Le Carrosse, het bedrijf dat gespecialiseerd is in de opvang van personen met een geestelijke beperking, ontkent de beschuldigingen van de Franse krant Libération over ernstige gebreken bij de opvang van gehandicapte Fransen. "Dit komt helemaal niet met de werkelijkheid overeen", aldus Le Carrosse.

Pagina's