Zoekveld

Het aantal geregistreerde inbreuken voor parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap is in de periode 2010-2013 gestegen van 39.727 tot 43.124. In de eerste helft van 2014 werden hiervoor 21.500 pv's opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Franky Demon (CD&V).

Een tuinknijper gemaakt met fietsremmen, een achteruitkijkcamera voor een rolstoel, een eierraper en een bril die automatisch opnieuw recht komt te zitten zijn de winnende ontwerpen van de jaarlijkse uitvinderswedstrijd "Design with a Heart" van Handicap International.

Het Europees Comité van deskundigen over de rechten van personen met een handicap is bezig aan de voorbereiding van zijn nieuwe actieplan 'handicap' 2016 - 2020. Dat plan moet aansluiten op het huidige actieplan, dat eind 2015 afloopt. Voor de Belgische leden van het Europese comité, waaronder het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), zijn zelfstandigheid en tewerkstelling van personen met een handicap prioritair. Dat staat in het laatste nummer van St*rk, het magazine van het VAPH.

De Provincie West-Vlaanderen en het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid, Westkans, hebben alle voorbehouden parkeerplaatsen in de kustprovincie in kaart gebracht.

Alle data werden in de website www.navigeerenparkeer.be gegoten en kunnen in het gps-systeem ingevoerd worden. Het project werd dinsdag in Torhout voorgesteld.

Rita Henkinet, een verpleegster, verscheen voor de raadkamer van Luik, voor tweevoudige doodslag op haar gehandicapte kinderen.

Het Persoonlijk Assistentie Budget van het Vlaams departement voor Welzijn is uitgeroepen tot "beste beleid" tijdens de prijsuitreiking van Zero Project.

Voor het eerst in België zal een nationale BE-HACKATHON jonge ontwikkelaars samenbrengen in Brussel.

Hart voor Handicap wil verenigingen en organisaties stimuleren hun traditionele doelgroep uit te breiden en ook mensen met een handicap de kans te geven duurzame relaties en netwerken uit te bouwen.Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen van tel is. Een samenleving met een breed sociaal netwerk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.Relaties en eenzaamheidOuders van volwassen gehandicapten hebben een sit-in gehouden voor de kabinetten van minister van Volksgezondheid Maggie de Block en van Elke Sleurs, staatssecretaris voor Personen met een beperking.

Vrouwen met een mentale en psychosociale beperking worden in India vaak opgesloten en mishandeld.

Pagina's