Zoekveld

De Provincie West-Vlaanderen en het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid, Westkans, hebben alle voorbehouden parkeerplaatsen in de kustprovincie in kaart gebracht.

Alle data werden in de website www.navigeerenparkeer.be gegoten en kunnen in het gps-systeem ingevoerd worden. Het project werd dinsdag in Torhout voorgesteld.

Rita Henkinet, een verpleegster, verscheen voor de raadkamer van Luik, voor tweevoudige doodslag op haar gehandicapte kinderen.

Het Persoonlijk Assistentie Budget van het Vlaams departement voor Welzijn is uitgeroepen tot "beste beleid" tijdens de prijsuitreiking van Zero Project.

Voor het eerst in België zal een nationale BE-HACKATHON jonge ontwikkelaars samenbrengen in Brussel.

Hart voor Handicap wil verenigingen en organisaties stimuleren hun traditionele doelgroep uit te breiden en ook mensen met een handicap de kans te geven duurzame relaties en netwerken uit te bouwen.Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen van tel is. Een samenleving met een breed sociaal netwerk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.Relaties en eenzaamheidOuders van volwassen gehandicapten hebben een sit-in gehouden voor de kabinetten van minister van Volksgezondheid Maggie de Block en van Elke Sleurs, staatssecretaris voor Personen met een beperking.

Vrouwen met een mentale en psychosociale beperking worden in India vaak opgesloten en mishandeld.

Het Hof van Cassatie heeft voor het eerst uitspraak gedaan in een wrongful life-vordering, van een kind met een handicap dat liever niet geboren was.

Aan het Herbert Hooverplein in Leuven is een kunstwerk ingehuldigd dat de kunstenaars Elise Lepage en Jaak Villeneuve schilderden op een parkeerplaats die voorbehouden is voor mensen met een beperking.

Het crisisbeleid voor mensen met een handicap zet stappen achteruit in plaats van vooruit naar een inclusieve samenleving, zegt Katrijn Ruts van Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap.

Pagina's