Zoekveld

Vorige week kondigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan dat er momenteel een app wordt getest voor huisartsen die zich in een bedreigende situatie bevinden. MediPlanet vroeg meer tekst en uitleg

De FOD Binnenlandse Zaken test momenteel een app voor huisartsen die zich in een bedreigende situatie bevinden, heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon verklaard.

Er is een nieuwe app op de markt die patiënten met psoriasis beter leert omgaan met hun auto-immuunziekte.

Test-Aankoop eist een betere bescherming van 'quantified self' gegevens, data die via gezondheidsapps worden verkregen en de eigenschappen en het profiel van de gebruiker evalueren. De verbruikersorganisatie vraagt de Privacycommissie om deze problematiek snel aan te pakken. Test-Aankoop dringt daarnaast aan bij de Europese Commissie, Parlement en Raad, die momenteel onderhandelen over nieuwe regels inzake gegevensbescherming, om eindelijk te zorgen voor een sluitende bescherming van persoonlijke gegevens.

In een tijd waarin België er aan denkt om de labeling van mobiele medische toepassingen toe te vertrouwen aan het fagg, wijst een artikel in 'Evidence Based Mental Health’ op de limieten van deze labeling.

Els De Craecker, dj bij JoeFM, lanceert maandag 21 september MemoryGapp voor iPhone® en iPad®. Met de app kan men de eigen stem opnemen en die linken aan het eigen gezicht op foto's. Deze interactieve foto's worden gedeeld met dierbaren die lijden aan Alzheimer of andere aan dementie gerelateerde ziekten.

Op het congres van de ESC besprak men de rol van wetenschappelijke verenigingen bij het reguleren en valideren van gezondheidsgerelateerde apps.

Zijn de software en toepassingen om patiënten te helpen bij zelfdiagnose betrouwbaar? Dat is wat een team van Amerikaanse onderzoekers wilde weten. De resultaten van hun onderzoek zijn pas gepubliceerd in BMJ.

Het Europees Comité van deskundigen over de rechten van personen met een handicap is bezig aan de voorbereiding van zijn nieuwe actieplan 'handicap' 2016 - 2020. Dat plan moet aansluiten op het huidige actieplan, dat eind 2015 afloopt. Voor de Belgische leden van het Europese comité, waaronder het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), zijn zelfstandigheid en tewerkstelling van personen met een handicap prioritair. Dat staat in het laatste nummer van St*rk, het magazine van het VAPH.

Sinds maandag 1 juni biedt de Eclips zorggroep een online app aan voor geestelijke gezondheidszorg.

Pagina's