Zoekveld

Gezondheid-apps op onze smartphones, onze tablets en smartwatches zijn in opmars. Hoewel er veel van een zeer goed niveau zijn, vertonen andere een gebrek aan precisie.

Vooral voor mensen met een chronische darmaandoening is het zaak om zo snel mogelijk op de pot te zitten.

Momenteel wordt technisch de laatste hand gelegd aan een app die eenieder in staat stelt met een simpele druk op zijn smartphone de nooddiensten te bereiken. Na een operationale testfase met publiek, die enkele maanden zal duren, wordt deze app voor de ganse bevolking gratis ter beschikking gesteld.

Vorige week kondigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan dat er momenteel een app wordt getest voor huisartsen die zich in een bedreigende situatie bevinden. MediPlanet vroeg meer tekst en uitleg

De FOD Binnenlandse Zaken test momenteel een app voor huisartsen die zich in een bedreigende situatie bevinden, heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon verklaard.

Er is een nieuwe app op de markt die patiënten met psoriasis beter leert omgaan met hun auto-immuunziekte.

Test-Aankoop eist een betere bescherming van 'quantified self' gegevens, data die via gezondheidsapps worden verkregen en de eigenschappen en het profiel van de gebruiker evalueren. De verbruikersorganisatie vraagt de Privacycommissie om deze problematiek snel aan te pakken. Test-Aankoop dringt daarnaast aan bij de Europese Commissie, Parlement en Raad, die momenteel onderhandelen over nieuwe regels inzake gegevensbescherming, om eindelijk te zorgen voor een sluitende bescherming van persoonlijke gegevens.

In een tijd waarin België er aan denkt om de labeling van mobiele medische toepassingen toe te vertrouwen aan het fagg, wijst een artikel in 'Evidence Based Mental Health’ op de limieten van deze labeling.

Els De Craecker, dj bij JoeFM, lanceert maandag 21 september MemoryGapp voor iPhone® en iPad®. Met de app kan men de eigen stem opnemen en die linken aan het eigen gezicht op foto's. Deze interactieve foto's worden gedeeld met dierbaren die lijden aan Alzheimer of andere aan dementie gerelateerde ziekten.

Op het congres van de ESC besprak men de rol van wetenschappelijke verenigingen bij het reguleren en valideren van gezondheidsgerelateerde apps.

Pagina's