Zoekveld

Voor BVAS is de nieuwe wet een sokkel waar verder kan op gebouwd worden

U hebt een visum en een RIZIV-nummer nodig om uw verstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen aanrekenen en de verzekering uw patiënten te laten terugbetalen

Bent u net afgestudeerd in een gezondheidsberoep en wilt u de arbeidsmarkt betreden? Dan heeft u een visum nodig van de FOD Volksgezondheid.

Alle Belgische overheden bevoegd voor gezondheidszorg hebben beslist om uw administratieve gegevens te bundelen in één enkele gegevensbank

Bent u net afgestudeerd in een gezondheidsberoep en wil u de arbeidsmarkt betreden? Dan heeft u een visum nodig van de FOD Volksgezondheid.

Bent u net afgestudeerd in een gezondheidsberoep en wil u de arbeidsmarkt betreden? Dan heeft u een visum nodig van de FOD Volksgezondheid.

Vanaf 1 juli kunnen afgestudeerde verpleegkundigen en vroedvrouwen hun visum rechtstreeks aanvragen via een elektronisch formulier. Passeren langs de Provinciale Geneeskundige Commissies (PGC) is dan niet meer nodig.

De procedure is de volgende:

1. Voor nieuw afgestudeerde verpleegkundigen en vroedvrouwen:

=> U hebt een Belgische identiteitskaart: