Zoekveld

Uit een APB-peiling blijkt dat de overgrote meerderheid van de apothekers al minstens één overeenkomst ‘huisapotheker’ heeft afgesloten. APB geeft meer uitleg

Minister De Block, de Algemene Pharmaceutische Bond en de Vereniging der Coöperatieve apotheken van België hebben vandaag de informatiecampagne over de 'huisapotheker' gelanceerd.

Naar aanleiding van de invoering van het statuut van huisapotheker, heeft het Riziv enkele nieuwe documenten gepubliceerd.

Patiënten die lijden aan een chronische ziekte, kunnen vanaf 1 oktober een zogenaamde huisapotheker, vergelijkbaar met de huisarts, inschakelen.

In deze FAQ probeert APB te antwoorden op het merendeel van de vragen die de apothekers zich stellen over de nieuwe dienstverlening.

"Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor. Kies vandaag uw huisapotheker!", dat is de slogan wordt gekoppeld aan de campagne die als doel heeft om de patiënt te informeren over dit nieuwe concept.

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft het licht op groen gezet: op 1 oktober wordt de huisapotheker realiteit.

De Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen en het Brabants Apothekers Forum organiseren een vormingsaanbod dat je ondersteunt in je rol als huisapotheker.

Pagina's