Quota, wachtdiensten-plan, rusthuizen, ... de minister geeft haar visie