Politiek Debat tijdens de Tweede Top van de Vlaamse Apotheker