Diensthoofd klaagt het vertrek van jongere hoogopgeleide artsen aan