Zoekveld

Omstreden KB's zijn van tafel
25/05/2020 - 01:26

De twee koninklijke besluiten die voor onvrede zorgen bij het zorgpersoneel zijn van tafel. Dat is zaterdag overeengekomen tijdens de bijeenkomst van de 'superkern', de top van de federale regering en de tien partijen die de volmachten steunen. Er is ook een maximumprijs vastgelegd voor de serologische tests naar Covid-19, zo werd vernomen op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Eén van die besluiten geeft de gouverneurs de mogelijkheid om personeel op te vorderen. Een ander besluit laat zorgkundigen meer taken uitvoeren die voordien enkel door verpleegkundigen gedaan mochten worden. De onvrede over de wetteksten leidde al tot stakingsaanzeggingen in ziekenhuizen.

Op het wekelijkse overleg van de zogenaamde superkern werd zaterdag beslist de twee besluiten in te trekken. Technisch gesproken moeten er nu twee nieuwe kb's worden genomen die de effecten van de vorige twee teniet doen.

Daarnaast is er ook een principieel akkoord over een maximumprijs voor de serologische tests naar Covid-19 bij de huisartsen. Bij serologische testen wordt nagegaan of iemand antilichamen heeft tegen het coronavirus en dus besmet is geweest. Er geldt een terugbetaling van 9,60 euro voor bepaalde doelgroepen.

Binnen de superkern loopt blijkbaar ook een discussie over de goedkeuring van de volmachtbesluiten door het parlement. De regering beschikt zoals bekend over bijzondere machten om snel maatregelen te kunnen nemen tijdens de coronacrisis. De afspraak tussen de tien partijen die de volmachten steunen, was dat die besluiten achteraf binnen het jaar groen licht moesten krijgen in het parlement, via een wetsontwerp.

Van een aantal besluiten is bekend dat de linkse partijen er problemen mee hebben. De PS diende bijvoorbeeld al tevergeefs een wetsvoorstel in om beslissingen die een meer flexibele inzet van arbeidskrachten mogelijk moeten maken, terug te schroeven. Het gaat onder meer om de mogelijkheid voor personeel in de essentiële sectoren om 220 overuren te presteren bovenop het toegestane aantal, het opheffen van de beperkingen op studentenarbeid en de mogelijkheid om voor de essentiële activiteiten gebruik te maken van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

De discussie binnen de superkern draait nu over de definitieve goedkeuring van die besluiten. Moet dat in één wetsontwerp of in twee teksten, een piste die naar verluidt ter linkerzijde wordt geopperd. In een ontwerp zouden dan de kb's staan waarover geen discussie bestaat en in het andere ontwerp de meer omstreden kb's, waarvoor ze dan de ruimte zouden hebben om te amenderen of tegen te stemmen. Daarbij rijst dan de vraag of sommige kb's achteraf geen groen licht zouden krijgen. Zoals bekend zijn Vlaams Belang en PVDA niet opgenomen binnen de superkern. Als zij bijvoorbeeld meestemmen met de linkse partijen, dan zou wel eens een kb kunnen sneuvelen.

Gelieve u in te loggen om een reactie te plaatsen