Zoekveld

Een aanvullende uitkering voor wie arbeidsongeschikt wordt tijdens de COVID-19-periode
13/07/2020 - 02:10

In de context van de COVID-19-pandemie kunnen sommige personen die sinds 1 maart 2020 arbeidsongeschikt erkend zijn een aanvullende uitkering ontvangen voor hun primaire ongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid sinds minder dan 1 jaar).

Die tijdelijke maatregel vloeit voort uit maatregelen die in de sector werkloosheid zijn genomen wegens de COVID-19-crisis. Het doel daarvan is de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen gedurende een beperkte periode verhogen.

Meer informatie op de site van het RIZIV

Gelieve u in te loggen om een reactie te plaatsen