Zoekveld

Depressie: pas op voor medische fouten...
02/12/2019 - 01:04

Depressie is wijdverbreid in de medische wereld, maar wat is de impact ervan op diagnostische of therapeutische fouten?

Dit is de vraag die wordt gesteld in een artikel van de JAMA Open. De auteurs hebben tot 31/12/2018 systematisch de literatuur hierover nagekeken.

In totaal werden 11 studies met 21.517 artsen opgenomen. Gegevens werden geëxtraheerd uit 7 longitudinale studies (64%, met 5.595 individuen) en 4 cross-sectionele studies (36%, met 15.922 individuen). Het totale relatieve risico op medische fouten bij artsen die positief testten voor depressie was 1,95 met een grote heterogeniteit tussen onderzoeken. Onder de geëvalueerde variabelen lijkt het laagste relatieve risico te zijn gevonden in longitudinale studies RR: 1,62), terwijl het hoogste relatieve risico is gevonden in cross-sectionele studies (RR 2,51).

Vergelijkbaar met de resultaten van de meta-analyse van depressieve symptomen van artsen geassocieerd met daaropvolgende medische fouten, vond de meta-analyse van vier longitudinale studies (waarbij 4.462 personen betrokken waren) dat medische fouten geassocieerd met daaropvolgende depressieve symptomen een relatief gecombineerd risico van 1,67 vertoond wat een bidirectionele associatie suggereert tussen depressieve symptomen en medische fouten.

Association Between Physician Depressive Symptoms and Medical Errors

 

Gelieve u in te loggen om een reactie te plaatsen