Zoekveld

Covid-19: Waarom zijn de behandelingen niet effectief?
13/07/2020 - 02:12

Twee medicijnen kregen veel aandacht. De resultaten met betrekking tot hun effectiviteit zijn in twijfel getrokken. Onderzoekers leggen uit waarom lopinavir en hydroxchloroquine niet echt effectief zijn.

De studie van de Universiteit van Basel omvatte 92 studies.

Samengevat zijn de belangrijkste conclusies als volgt. Ten eerste waren de plasmaspiegels van lopinavir meer dan twee tot drie keer hoger dan die welke doorgaans worden gezien bij patiënten met hiv. De gehaltes aan hydroxychloroquine lagen binnen het normale bereik. Ten tweede was er een significante correlatie tussen de niveaus van ontstekingsmarkers in het bloed en de niveaus van lopinavir in het plasma. Ten derde, toen de ontsteking werd geblokkeerd door de interleukine-6-remmer tocilizumab, waren de plasmaspiegels van lopinavir significant lager dan die bij patiënten die geen tozulizumab kregen.

Deze resultaten geven duidelijk aan dat cytochroom P450 wordt geremd door systemische ontsteking. Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van CYP3A4-substraten zoals Lopinavir / ritonavir of enig ander geneesmiddel met een smalle therapeutische index aan patiënten met Covid-19 vanwege het risico op hoge medicijnspiegels en bijbehorende toxiciteiten.

De WHO heeft, na veel dithering, aanbevolen om de proeven met hydroxychloroquine en lopinavir / ritonavir op 4 juli 2020 in het Solidariteitsonderzoek te beëindigen.

Effect of Systemic Inflammatory Response to SARS-CoV-2 on Lopinavir and Hydroxychloroquine Plasma Concentrations

Gelieve u in te loggen om een reactie te plaatsen