Zoekveld

Atriale fibrillatie detecteren met een eenvoudige smartphone (#ESC2016)
29/08/2016 - 04:00

De moderne technologie zorgt steeds weer voor verrassingen, zo blijkt ook nu weer tijdens het European Congress of Cardiology dat momenteel doorgaat in Rome.

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Turku (Finland) heeft een app ontwikkeld om met de smartphone atriale fibrillatie te detecteren mits deze smartphone is uitgerust met een versnellingsmeter en een gyroscoop. Als we weten dat de ritmestoornissen meer dan 2% van de totale bevolking treffen, en verantwoordelijk zijn voor meer dan 7 miljoen beroertes per jaar, begrijpen we het belang van een dergelijke applicatie. Ritmestoornissen kosten per jaar ca. 19 miljard euro aan Europa.

De detectie van deze aritmieën is cruciaal om de patiënt zo snel mogelijk medisch te behandelen, maar een ECG kan niet snel worden uitgevoerd.

De Finse studie bestudeerde 16 patiënten met boezemfibrilleren en 20 controlepersonen om het ontwikkelde algoritme te valideren. De versnellingsmeter en de gyroscoop worden gebruikt om de hartslag te meten. Deze wordt geanalyseerd en zo kan aritmie worden gedetecteerd. De gevoeligheid en specificiteit van het algoritme zijn meer dan 95%!

De cardiologengemeenschap verwelkomde dit vooruitzicht als goed nieuws, zelfs als er twijfels bestaan over de echte effectiviteit van een dergelijk systeem. Bijkomende studies zijn nodig.

Bovendien moet men ook nagaan of het aanbieden van een dergelijke app voor het grote publiek niet zal leiden tot medische overconsumptie, wat overbehandeling en extra kosten kan veroorzaken.

Detecting atrial fibrillation via existing smartphones without any add-ons