Zoekveld

Is 50 minuten joggen per week voldoende om langer te leven?
08/11/2019 - 02:29

comments

1

Ook de amateur die tijdens het weekend in een sukkeldrafje twee rondjes door het park holt, blijkt het leven aantoonbaar te verlengen. Voor de gezondheidswinst maakt het niet veel uit of je meerdere keren per week uren rent of eens per week een klein uurtje... Klopt dit?

Australische wetenschappers onderzochten het verband tussen lopen en vroegtijdige sterfte door alle oorzaken en door hartaandoeningen en kanker afzonderlijk (1). Om een antwoord te vinden op de vraag hoe lang en hoe vaak je per week moet lopen om langer te leven, voerden ze een literatuurstudie uit op eerder gebeurde studies. In deze eerdere studies gaven de deelnemers aan hoeveel en hoe dikwijls ze per week liepen en werd de sterfte opgevolgd in overlijdensregisters.

De onderzoekers vonden zes studies met in totaal 232.149 deelnemers en 25.951 overlijdens gedurende de opvolging van 5 tot 35 jaar. Bij lopers was de sterfte door alle oorzaken 27% lager, door hartaandoeningen 30% lager en door kanker 33% lager. Opmerkelijk is dat het aantal keren dat iemand per week liep, noch de duur van de loopsessies een rol speelde. Regelmatige langeduurlopen boden geen extra voordelen op vlak van overleving in vergelijking met eenmaal per week lopen gedurende een 50-tal minuten.

De onderzoekers besluiten dat regelmatig lopen (bewegen) belangrijk is, maar dat hoe lang en hoe vaak minder belangrijk is. Bij deelnemers van de studie die elke dag liepen steeg het risico op vroegtijdig overlijden zelfs lichtjes.

Deze literatuurstudie steunt op cohortstudies, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgrelaties kan aantonen. Doorgaans leven mensen die regelmatig lopen gezonder: ze roken minder en eten en leven gezonder. Dit zijn allemaal factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden. Wat deze studie aantoont is dat sporten gezond is en zelfs een beetje sporten al voordelen biedt. Aan de andere kant blijkt te veel sporten deze voordelen teniet te doen: meer is niet altijd beter.

De meeste cohortstudies in dit literatuuronderzoek registreerden het lopen alleen aan het begin van de studie, en veronderstelden dat dit stabiel bleef gedurende de opvolgtijd van de studie. Dit is natuurlijk niet zeker, want veel mensen beginnen te lopen, maar velen geven het snel op of raken geblesseerd.

Het lopen werd niet opgemeten door onafhankelijke onderzoekers, maar zelf opgegeven door de deelnemers. Dit kan leiden tot een overschatting van de loopprestaties. Een laatste punt is dat er weinig intensieve lopers waren in de studies, wat de schatting van de sterfte gevoelig maakt: één overlijden op bijv. 10 lopers is 10%, op 100 lopers is dit 1%.

Een literatuurstudie toont aan dat lopers, vergeleken met niet-lopers, langer leven. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat lopers in het algemeen gezondere eet- en leefgewoonten hebben. Opmerkelijk is dat het niet zou uitmaken hoe vaak je per week loopt, noch hoe lang. Een vijftigtal minuutjes per week zouden volstaan. Eigenlijk is dit geen nieuws: regelmatige lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid.

BRON

(1) Pedisic Z, Shrestha N, Kovalchik S., et al. Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2019;0:1-9.

www.gezondheidenwetenschap.be

Gelieve u in te loggen om een reactie te plaatsen

Reactie