Formulaire de recherche

Het Sociaal Statuut voor zelfstandige verpleegkundigen is eindelijk een feit
18/01/2018 - 08:43

Het KB dat het RIZIV Sociaal Statuut toekent aan zelfstandig verpleegkundigen werd op 17 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Als verpleegkundige kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden, zo schrijft het Riziv op zijn websiteAls u aan de voorwaarden voldoet, dan stort het Riziv voor u een jaarlijkse bijdrage aan de verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling van uw keuze.

Wat is het RIZIV Sociaal Statuut?

Dit is een bedrag dat jaarlijks toegekend wordt aan verpleegkundigen, als tegenprestatie voor het naleven van de verplichtingen van de RIZIV-conventie. Het bedrag wordt niet rechtstreeks gestort op de bankrekening van de verpleegkundige, maar wordt daarentegen aangewend voor de opbouw van een aanvullend pensioen of voor een verzekering gewaarborgd inkomen.

Voor de jaren 2016 en 2017 is dit bedrag € 500 per jaar. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast (en zal waarschijnlijk alleen maar stijgen) in functie van de evolutie van het beroep.

Wie heeft er recht op de RIZIV-tussenkomst ?

Geconventioneerde thuisverpleegkundigen die zelfstandige in hoofdberoep zijn. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst, moet uw gefactureerde bedrag dit jaar hoger zijn dan € 33.000 en lager dan € 150.000. Belangrijk om te weten: u moet de tussenkomst zelf aanvragen! Het RIZIV kent uw activiteitsniveau maar indien u niets vraagt, krijgt u ook niets.

> U vindt hier meer informatie op de website van het Riziv

> U vindt ook meer informatie op de website van Curalia