Zoekveld

18th december, 2012

IMV delegeren kan nu

Nu het KB voor individuele medicatie voorbereiding verschenen is, moet de zelfstandige apotheker op zoek naar een oplossing om die service ook te kunnen aanbieden. Naast manueel blisteren is delegeren aan de groothandel een mogelijke oplossing.
Sinds twee jaar ontwikkelde Febelco die service. Katrien Rombout is titularis van de apotheek HC Pharma, aan wie de klanten van deze groothandel IMV kunnen delegeren.
Individuele medicatieverpakking blijkt zeer arbeidsintensief proces te zijn, zo legt ze uit. En er zijn zeker ook nog veel mogelijkheden tot verbetering van het hele proces.
Eric Van Nueten, afgevaardigde bestuurder van Febelco, gaf eveneens zijn visie op de remmende factoren en op de kansen die IMV de volgende jaren nog kan bieden.

5th december, 2012

Een elektronische anamnese

Kempense artsen ontwikkelden een interessant stukje software dat de huisarts toelaat om op een snelle, efficiënte manier de anamnese van een patiënt elektronisch in te voeren, wat heel complementair is voor de opbouw van een elektronisch medisch dossier. In Vlaanderen is de applicatie reeds beschikbaar, binnenkort ook voor Franstalig België.

28th november, 2012

'Top van de Vlaamse Apothekers'

Ruim 250 actieve deelnemers maakten van de Top van de Vlaamse Apothekers een voorbeeld van participatieve democratie. Het Vlaamse Apothekers Netwerk (VAN) liet zich zo meteen helemaal op de kaart zetten door zijn eigen leden, de apothekers op het terrein. In de vorm van een ‘wereld café’ werden de uitdagingen voor het beroep opgelijst. In deze video impressie laten we vooral de DEELNEMERS aan het woord, naast Katia VAN BELLE, die het wereldcafé leidde en Dirk DE WOLF, de Kabinetchef van Minister Jo Vandeurzen.

Pagina's