Zoekveld

Als arts kan u genieten van het ‘sociaal statuut’ als u geconventioneerd bent. Wat houdt dat concreet in? Wat zijn de voorwaarden om het statuut te genieten en hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Op 12/2/2018 werd door het ASGB/Kartel een schrijven gericht aan het Riziv waarin aangedrongen werd op een snelle uitvoering van een artikel uit de Gezondheidswet van 11/8/2017 waarin de juridische basis gelegd werd om een financiële compensatie toe te kennen aan gepensioneerde artsen die verderwerken als geconventioneerd arts. Het ASGB pleitte er tevens voor bij de verdere uitwerking rekening te houden met het fiscaal statuut van de vergoeding.

Het KB dat het RIZIV Sociaal Statuut toekent aan zelfstandig verpleegkundigen werd op 17 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Nu het nieuwe schooljaar is gestart, herinnert de BVAS u graag aan enkele belangrijke zaken:

Uiterlijk op 30 september dient het aanvraagformulier voor de sociale voordelen 2017 te worden opgestuurd.

"Huisarts De Block wordt minister Maggie van Volksgezondheid. Arts-mesotherapeut Bacquelaine wordt minister van Pensioenen. Hun collega's zullen het geweten hebben", schrijft het Kartel

Het Riziv geeft toelichting over de aanvullende pensioenen van artsen, apothekers, tandartsen en kinesitherapeuten.

"Tal van artsen zijn zich nog niet bewust van het feit dat ze in 2017 geen recht meer hebben op het RIZIV sociaal statuut", schrijft dr. Marc Moens, voorzitter BVAS en VAS.

"Het sociale statuut voor artsen zal in 2016 niet worden aangepast. De huisartsen zijn misnoegd", schrijft het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen.

Een nieuwe regelgeving is in de maak om een activiteitsdrempel in te bouwen voor het "sociaal statuut". Het Riziv voorziet voor het jaar 2016 geen wijziging in de toekenningsvoorwaarden.

Pagina's