Zoekveld

De FOD Sociale Zekerheid houdt een enquête bij huisartsen om de medische gegevensuitwisseling tussen artsen en de FOD te verbeteren in het kader van de erkenning van een handicap.

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) verscherpt de uitkering voor personen met een handicap.

Er komt mogelijk een oplossing voor zwembad Het Dolfijntje in Willebroek, waar mensen met hersenschade kunnen zwemmen, zegt coördinator Ludo Deferme.

Het collectief ontslag bij ADO Icarus is "het gevolg van de manier waarop de persoonsvolgende financiering is ingevoerd", zegt Bart Van Malderen (sp.a)

Wie een handicap wil laten erkennen, hoeft voortaan minder administratieve rompslomp te doorworstelen.

Reizigers met een beperkte mobiliteit kunnen vanaf 1 februari in achttien grotere stations tot drie uur op voorhand assistentie aanvragen om op of van een trein te stappen.

Personen met een handicap zullen hun vraag naar ondersteuning maar één keer moeten indienen om zicht te krijgen op de steun die ze zullen krijgen.

Het aantal geregistreerde inbreuken voor parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap is in de periode 2010-2013 gestegen van 39.727 tot 43.124. In de eerste helft van 2014 werden hiervoor 21.500 pv's opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Franky Demon (CD&V).

Een tuinknijper gemaakt met fietsremmen, een achteruitkijkcamera voor een rolstoel, een eierraper en een bril die automatisch opnieuw recht komt te zitten zijn de winnende ontwerpen van de jaarlijkse uitvinderswedstrijd "Design with a Heart" van Handicap International.

Het Europees Comité van deskundigen over de rechten van personen met een handicap is bezig aan de voorbereiding van zijn nieuwe actieplan 'handicap' 2016 - 2020. Dat plan moet aansluiten op het huidige actieplan, dat eind 2015 afloopt. Voor de Belgische leden van het Europese comité, waaronder het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), zijn zelfstandigheid en tewerkstelling van personen met een handicap prioritair. Dat staat in het laatste nummer van St*rk, het magazine van het VAPH.

Pagina's