Zoekveld

Een grootschalige enquête naar de gezondheid en leefstijl van de Belgen begint in januari 2018 en zal het hele jaar door worden voortgezet in de drie regio’s van het land.

De winterperiode wordt vaak geassocieerd met een verhoogd niveau van griepinfecties. Voor 34% van de Belgen betekent deze tijd van het jaar dan ook een grieperige periode met koorts, spierpijn, vermoeidheid en hoofdpijn. Grieppatiënten verspreiden het virus door te hoesten of niezen: speekseldruppeltjes verplaatsen zich in de lucht en kunnen zich zo op materialen nestelen. Het griepvirus kan daardoor ook worden overgedragen door handdrukken en aanrakingen.

De voortdurende toenemende beperkingen, controles, budgettaire restricties, opgelegde en onbetaalde administratieve taken, allemaal ten koste van de patiëntenzorg, geeft bij meer en meer artsen aanleiding om een verandering van beroepsactiviteit of vervroegd pensioen te overwegen.

Zorgen de verplichting van de Derde Betaler, en het opleggen van informatica in alle domeinen voor een extra versnelling van deze evolutie? Dat is wat MediPlanet wilde weten toen we een peiling onder onze lezers hebben opgezet.

Dreigt de explosieve toename van de beperkingen, controles, budgettaire restricties, opgelegde en niet-vergoede administratieve taken, om bepaalde artsen voortijdig een duwtje te geven richting de stopzetting van hun medische praktijk?

Het laatste rapport van de Gezondheidsenquête 2013 richt zich op het aspect preventie en toont onder meer aan dat 63% van de bevolking nog misvattingen heeft over HIV-overdracht.

Het 4de rapport van de Gezondheidsenquête 2013 zoomt in op bepaalde kenmerken van onze leefomgeving die onze lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen beïnvloeden.

Muziek verzacht de zeden, wordt gezegd, maar verbetert ze ook de chirurgische prestaties ? 100 jaar geleden schreef Evan Kane, een chirurg uit Pennsylvania, een brief over de voordelen van de fonograaf in de operatiekamer, brengt de BMJ in herinnering.

De Belg ligt vooral wakker van de kosten van de gezondheidszorg en de impact van de economische crisis op zijn leven, blijkt uit de "Trendbarometer".

Ondanks de informatiecampagnes en officiële richtlijnen, vinden veel artsen dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over ebola. Dit blijkt uit de resultaten van onze peiling.

In een recent interview verklaarde prof. Clumek dat er geen enkel ziekenhuis in België uitgerust was om een geval van Ebola te behandelen. Minister Onkelinx pleitte voor de oprichting van een gespecialiseerde ziekenhuiseenheid. Woensdag pleitte de commandant van de militaire artsen voor de oprichting van een crisiscentrum. Nochtans is de Europese Commissie van mening dat de verspreiding van het virus in Europa "zeer onwaarschijnlijk".

Pagina's