Zoekveld

Zoals afgesproken bij het invoeren van de functie van ‘huisapotheker’ zullen de prestaties van 2017 in mei 2018 gefactureerd kunnen worden, schrijft APB

De dienst ‘huisapotheker’ is voortaan mogelijk 

Goed nieuws. Sinds 1 januari kunnen ook NIOOO-patiënten een huisapotheker kiezen als ze behoren tot de doelgroep (dezelfde criteria als voor de RIZIV-verzekerde patiënten) . 

Sinds oktober neemt het aantal Vitalink-medicatieschema’s pijlsnel toe.

Op zijn website heeft het RIZIV informatie gepubliceerd bestemd voor chronisch zieke patiënten, die hun apotheker willen vragen om hun huisapotheker te worden.

Uit een APB-peiling blijkt dat de overgrote meerderheid van de apothekers al minstens één overeenkomst ‘huisapotheker’ heeft afgesloten. APB geeft meer uitleg

Minister De Block, de Algemene Pharmaceutische Bond en de Vereniging der Coöperatieve apotheken van België hebben vandaag de informatiecampagne over de 'huisapotheker' gelanceerd.

Naar aanleiding van de invoering van het statuut van huisapotheker, heeft het Riziv enkele nieuwe documenten gepubliceerd.

Patiënten die lijden aan een chronische ziekte, kunnen vanaf 1 oktober een zogenaamde huisapotheker, vergelijkbaar met de huisarts, inschakelen.

In deze FAQ probeert APB te antwoorden op het merendeel van de vragen die de apothekers zich stellen over de nieuwe dienstverlening.

"Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor. Kies vandaag uw huisapotheker!", dat is de slogan wordt gekoppeld aan de campagne die als doel heeft om de patiënt te informeren over dit nieuwe concept.

Pagina's