Zoekveld

Op 12 mei wordt overal ter wereld de internationale dag van de verpleegkundige gevierd. Bij deze gelegenheid willen de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) en de Association des Infirmières Indépendantes de Belgique (AIIB) herinneren aan de centrale rol van de verpleegkundige in het opvolgen van de patiënt thuis.

Verpleegkundigen zitten in een unieke positie als het gaat om het signaleren van bijwerkingen.

Verpleegkundigen mogen vanaf 9 april 2016 vaccinaties toedienen zonder dat daarbij nog een arts aanwezig moet zijn.

De vraag van huisartsen om werk te maken van de erkenning van de praktijkassistent als nieuw beroep schiet in het verkeerde keelgat van de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België.

In de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling groeit het aandeel van buitenlands verplegend personeel heel sterk.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, verzet zich tegen de beslissing van de Vlaamse regering om de opleiding verpleegkunde te verlengen van drie naar vier jaar. Volgens directeur Lode De Geyter kost de maatregel 12,5 miljoen euro.

Vanaf het academiejaar 2016-2017 wordt de bacheloropleiding verpleegkunde een vierjarige opleiding. Nu is dat nog drie jaar.

In een persmededeling vraagt het Algemeen Syndicaat der Geneeskundigen in België dat de loonkost van verpleegkundigen wordt opgenomen in Impulseo II.

Vanaf 1 juli kunnen afgestudeerde verpleegkundigen en vroedvrouwen hun visum rechtstreeks aanvragen via een elektronisch formulier. Passeren langs de Provinciale Geneeskundige Commissies (PGC) is dan niet meer nodig.

De procedure is de volgende:

1. Voor nieuw afgestudeerde verpleegkundigen en vroedvrouwen:

=> U hebt een Belgische identiteitskaart:

Steeds meer jongeren kiezen voor toekomst in de zorgsector.

Pagina's