Zoekveld

VASO-AMSF, de nationale vereniging voor arts-specialisten in opleiding, schrijft een open brief aan de rectoren en de decanen van de faculteiten geneeskunde, en aan de Minister van Volksgezondheid.

Aan het tweede toelatingsexamen arts en tandarts hebben dinsdagvoormiddag 3.872 studenten deelgenomen.

Een eerste grootschalig onderzoek in Vlaanderen naar het oneigenlijk gebruik van medicatie om beter te studeren levert verrassende resultaten op.

De Franstalige studentenorganisaties nodigen alle medische studenten, medische vakbonden, en verenigingen van studentenvertegenwoordigers uit voor een sit-in op donderdag 18 augustus.

De Vlaamse geneeskundestudenten betreuren de reactie van Franstalige geneeskundige studentenvertegenwoordiging op de uitspraak van de Raad van State omtrent de quota.

De 21-jarige Lenty Frans uit het Antwerpse Sint-Lenaarts is de nieuwe Miss België 2016.

De studenten van universiteit in Namen en de ULB verzetten zich tegen de plannen van de minister Marcourt.

Dr. Lemye en dr. Moens reageren op het voorstel van minister Marcourt over een vergelijkend examen op het einde van het eerste jaar geneeskunde.

De Orde van geneesheren is bezorgd over de toekomst van de studenten geneeskunde die hun basisopleiding tijdens de volgende jaren zullen beëindigen.

Geneeskundestudenten leren kinderen in een basisschool op de Gentse Muide dat gezonde voeding belangrijk en ook lekker kan zijn.

Pagina's