Zoekveld

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat voor de toekomst de verdeling van de artsenquota tussen Vlaanderen en Franstalig België regelt.

Het parlement van de Franstalige Brusselaars heeft een belangenconflict gestemd tegen de federale hervorming van de RIZIV-nummers of artsenquota.

De partijen cdH, DéFI, Ecolo en PS hebben twee belangenconflicten ingediend tegen de verdeling van de artsenquota tussen het noorden en het zuiden van het land.

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de planning van het medisch aanbod voor 2023

“We werken zeer ernstig aan een oplossing van de dubbele cohorte of het dubbel aantal studenten geneeskunde dat in 2018 afstudeert", stelt minister De Block.

Jean-Claude Marcourt, minister bevoegd voor het Franstalig hoger onderwijs, noemt de regeling een te kleine stap vooruit.

De ministerraad heeft een regeling goedgekeurd die een einde moet maken aan de jarenlange discussie over het aantal artsen dat er elk jaar mag bijkomen in ons land.

Alle studenten geneeskunde in het Franstalige onderwijs die in hun laatste jaar slagen, zullen een universitair attest krijgen waardoor ze hun stage of gespecialiseerde opleiding kunnen starten.

Alle studenten geneeskunde in Franstalig België met 45 studiepunten achter hun naam mogen naar het tweede jaar. Dat heeft minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt aangekondigd.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits wil met haar Franstalige collega Marcourt praten om te bekijken of ze geen gelijkaardig filtersysteem kunnen uitwerken voor de toegang tot studies arts en tandarts.

Pagina's