Zoekveld

Sinds gisteren 1 februari kunnen artsen hun stem uitbrengen voor de Orde der Artsen.

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft enkele nieuwe adviezen uitgebracht

De Orde vindt dat de medische hulp voor illegalen eigenlijk niet beperkt mag worden tot dringende zorgen

De nationale raad van de Orde der artsen heeft de vraag besproken of een schoolarts die mishandeling van een kind vermoedt, de letsels mag fotograferen.

U vindt hier de adviezen van de Nationale Raad van de Orde der Artsen zoals uitgebracht in zijn vergadering van 14/10/2017

Via het online platform Vividoctor kunnen mensen sinds enkele weken op virtuele consultatie bij een arts.

De Orde der artsen antwoordt op de vraag of er een deontologische doorverwijsplicht is voor artsen bij weigering van toepassing van euthanasie.

"Een arts heeft de therapeutische vrijheid om een behandeling te weigeren, als hij vindt dat die niet beantwoordt aan de behoeften van de patiënt", zegt ondervoorzitter Michel Deneyer

"Onbegrijpelijk. Ongevraagd. Onterecht. Buiten alle proporties. Buiten haar bevoegdheid", reageert de BVAS.

De Orde der Artsen pleit voor een globaal actieplan m.b.t. de permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor het leveren van kwaliteitsvolle zorg

Pagina's