Zoekveld

U vindt hier de adviezen van de Nationale Raad van de Orde der Artsen zoals uitgebracht in zijn vergadering van 14/10/2017

Via het online platform Vividoctor kunnen mensen sinds enkele weken op virtuele consultatie bij een arts.

De Orde der artsen antwoordt op de vraag of er een deontologische doorverwijsplicht is voor artsen bij weigering van toepassing van euthanasie.

"Een arts heeft de therapeutische vrijheid om een behandeling te weigeren, als hij vindt dat die niet beantwoordt aan de behoeften van de patiënt", zegt ondervoorzitter Michel Deneyer

"Onbegrijpelijk. Ongevraagd. Onterecht. Buiten alle proporties. Buiten haar bevoegdheid", reageert de BVAS.

De Orde der Artsen pleit voor een globaal actieplan m.b.t. de permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor het leveren van kwaliteitsvolle zorg

Gezamenlijk advies van de Orde der artsen, de Orde der apothekers, de Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) en van het Vlaams Patiëntenplatform i.v.m. de verkoop van geneesmiddelen via internet.

De Orde der artsen doet een mededeling naar aanleiding van recente berichtgeving over heimelijke geluidsopnames tijdens medische raadplegingen.

De Orde der Artsen heeft een advies gegeven over het doel en de wijze van het informeren van de patiënt over zijn gezondheidstoestand en de verstrekte zorg.

De nationale raad van de Orde der Artsen heeft in zijn vergadering van 6 mei 2017 de website ViVidoctor.com bestudeerd.

Pagina's