Zoekveld

Het KCE en het Zorginstituut Nederland hebben een internationale werkgroep samengebracht om toekomstscenario's voor betaalbare geneesmiddelen te ontwikkelen.

Landen van de EU gaan samenwerken om de antibioticaresistentie aan te pakken, de prijs van dure geneesmiddelen te verlagen en het gehalte aan vet en zout in voeding te verminderen.

Meer dan 1.500 generieke geneesmiddelen ondergaan een prijsdaling op 1 maart, meldt FeBelGen. Pharma.be heeft het over 1300 geneesmiddelen, waarvan 516 originele.

De prijzen die de farmaceutische industrie voor kankermedicijnen rekenen, lopen sterk uiteen per land. Sommige landen betalen tot vijf keer meer voor eenzelfde middel.

Vanaf 1 maart worden een heleboel geneesmiddelen fors goedkoper. Het gaan onder meer om medicatie voor reuma en osteoporose.

België moet meer inspanningen doen om de kosten van de nieuwe geneesmiddelen tegen kanker te drukken, zegt Prof Dr. De Grève naar aanleiding van de Dag tegen Kanker op 15 oktober

De drie landen zullen samen onderhandelen met farmaceutische bedrijven om de prijs van weesgeneesmiddelen binnen de perken te houden.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de prijsblokkering van geneesmiddelen die sedert 2009 is ingesteld wil verderzetten in 2015. Die maatregel moet de uitgaven in de gezondheidszorg beperken.

Vanaf 1 juli verlaagt de prijs van 62 originele geneesmiddelen buiten octrooi. Het gaat onder meer om antikankermiddelen en therapieën die inwerken op het afweersysteem, om infectiewerende geneesmiddelen en medicatie voor aandoeningen aan het zenuwstelsel, het cardiovasculair systeem en het ademhalingsstelsel. Alle prijsdalingen van vandaag, zowel op originele als op generische geneesmiddelen, leiden - op jaarbasis - tot een besparing van 38,7 miljoen EUR voor de ziekteverzekering en een besparing van 4,9 miljoen EUR voor de Belgische patiënt.

FeBelGen berekende dat meer dan 99% van de generieke geneesmiddelen die haar leden in België verdelen, zich in de prijsvork "goedkoopste" geneesmiddel bevindt.

Pagina's