Zoekveld

Franstalig minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt laakt de juridische onzekerheid in het dossier van de Riziv-nummers omwille van tekortkomingen op federaal niveau.

Jean-Claude Marcourt, die in de Franse gemeenschap bevoegd is voor onder meer onderwijs, heeft zwaar uitgehaald naar het federale bestuursniveau.

Alle studenten geneeskunde in Franstalig België met 45 studiepunten achter hun naam mogen naar het tweede jaar. Dat heeft minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt aangekondigd.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits wil met haar Franstalige collega Marcourt praten om te bekijken of ze geen gelijkaardig filtersysteem kunnen uitwerken voor de toegang tot studies arts en tandarts.

Jean-Claude Marcourt (PS), de minister van Hoger Onderwijs in de Franse gemeenschap, betreurt dat de federale regering de voorkeur geeft aan een ingangsexamen

Franstalig minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt neemt akte van het akkoord dat de federale regering heeft bereikt over de artsenquota in 2022.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Hoger Onderwijs in de Franse Gemeenschap Jean-Claude Marcourt hebben elkaar vandaag, 18 augustus 2016, ontmoet om oplossingen te zoeken voor de geneeskundestudenten in opleiding en om acties te bepalen naar aanleiding van de arresten van de Raad van State, zo schrijven beide ministers in een gezamenlijk persbericht.

De Franstalige minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt vraagt dat federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block snel beslist over de nieuwe verdeelsleutel voor artsenquota.

De Waalse regering heeft haar digitale strategie goedgekeurd.

De commissie Hoger Onderwijs van het parlement van de Franse gemeenschap heeft het licht op groen gezet voor een filter invoert aan het einde van het eerste jaar Geneeskunde en Tandheelkunde.

Pagina's