Zoekveld

Uit een studie van de American Medical Association en de Mayo Clinic blijkt dat het gebruik van medische informatica wordt geassocieerd met een verhoogd risico op burnout.

De vijftien Openbare Instellingen voor Sociale zekerheid die samen zo’n 12.000 personeelsleden tellen, gaan nog meer samenwerken wat informatisering, logistieke ondersteuning en personeelsbeleid betreft.

Het Vitalink platform maakt het onderling delen van medicatieschema’s mogelijk, maar het gebruik ligt nog erg laag.

ICT-ondersteuning bieden in de eerste lijn, dat is de missie van het project éénlijn.be.

Tijdens het eerste jaar namen ruim 3.000 huisartsen en apothekers deel aan een spoor 1-sessie georganiseerd door éénlijn.be.

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) wil blijven inzetten op eerstelijnsgezondheidszorg. Projecten als de invoering van de eerstelijnspsycholoog in verschillende centra en de ICT-ondersteuning EenLijn.be moeten dat bevorderen. Dat heeft hij zaterdag gezegd tijdens het symposium Eerstelijnsgezondheidszorg.
           

Kwaliteitsvolle zorg vereist steeds meer samenwerking tussen alle actoren en een vlotte uitwisseling van informatie. ICT wordt daarbij alsmaar belangrijker.