Zoekveld

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft het licht op groen gezet: op 1 oktober wordt de huisapotheker realiteit.

De Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen en het Brabants Apothekers Forum organiseren een vormingsaanbod dat je ondersteunt in je rol als huisapotheker.

Pagina's