Zoekveld

De Directie-Generaal Personen met een handicap zoekt artsen die willen deelnemen aan het testen van een nieuwe procedure om medische gegevens door te sturen.

Inclusie Vlaanderen vzw heeft donderdag de Communicatiepas voor mensen met een verstandelijke handicap en hun ondersteunend team gelanceerd.

In 2012 kregen 318.679 personen met een handicap een tegemoetkoming uitbetaald. Dat zijn er 27 procent meer dan in 2003, toen er 231.000 rechthebbenden waren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de directie-generaal (DG) Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. In totaal werd er vorig jaar 1,84 miljard euro uitbetaald aan personen met een handicap.        

In Tongerlo is zaterdag de tweede editie van Run To Walk Again geëindigd, de marathonaflossingswedstrijd ten voordele van de organisatie To Walk Again van Marc Herremans.

Handicap International heeft woensdag voor de tiende maal de winnaars van de wedstrijd "Design with a Heart" onderscheiden. Dat is een prijskamp voor "slimme uitvindingen die het dagelijks leven van mensen met een handicap verbeteren".

Eén op de drie Vlaamse overheidswebsites is nog onvoldoende 'basistoegankelijk' voor mensen met een handicap. Toch doet de Vlaamse overheid het met 64 procent erg goed, vindt emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers. Onder "gewone" Belgische websites is immers slechts 14,2 procent basistoegankelijk.

Sinds 2006 wordt van alle nieuwe Vlaamse overheidswebsites verwacht dat ze toegankelijk zijn volgens de strenge normen van het AnySurfer-label. Dus ook voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen of mensen met een auditieve of motorische handicap.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) reageert tevreden op het advies van het Europees Comité voor Sociale Rechten in verband met de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. "De veroordeling beantwoordt sterk aan de principes en bepalingen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen een handicap."

Het aantal invaliden neemt sinds het einde van de jaren 90 voortdurend toe. Tussen 2001 en 2011 zijn 42 procent meer mensen vergoed voor invaliditeit. Lange tijd kreeg deze problematiek een lagere prioriteit, maar "de voortdurende toename plaatst de uitkeringsverzekering voor grote uitdagingen waaraan het sociaal systeem het hoofd moet bieden", schrijft het Riziv in het jaarverslag 2012. Op korte termijn verwacht het Riziv een aanzienlijke stijging. In 2011 waren in totaal 289.814 werknemers en zelfstandigen invaliden.
          

Een op de drie gehandicapten gaat niet naar de tandarts of koopt geen bril hoewel hij die nodig heeft. Bij de gehandicapten uit de lichtste categorieën stelt zelfs bijna de helft medische zorgen uit, blijkt uit een onderzoek bij meer dan 2.000 Vlamingen met een handicap van de Universiteit Antwerpen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zegt dat de verhoging van de minimumlonen voor persoonlijke assistenten een maatregel is in uitvoering van een sociaal akkoord, en dat die nog in de fase van overleg zit. Woensdagvoormiddag komen de sociale partners en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap weer bijeen en in de namiddag worden de budgethoudersverenigingen betrokken.

Twee budgethoudersverenigingen kondigden voor vrijdag een protestactie aan, omdat de budgetten voor persoonlijke assistenten niet evenredig dreigen te stijgen met de minimumlonen.

Pagina's