Zoekveld

Voor het eerst sinds het begin van de registraties in 2003 stagneert het aantal Vlamingen met een handicap op de wachtlijst. Eind juni 2013 waren er 20.931 personen met een handicap geregistreerd

‘De Communicatiepas’ is een nieuw initiatief van Inclusie Vlaanderen vzw, Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap. Ongeveer 3% van de bevolking leeft met een verstandelijke handicap

In de Antwerpse Lotto Arena is woensdagavond het startschot gegeven van www.gsportvlaanderen.be , een online portaal voor Vlamingen die interesse hebben in G-sport.

De Directie-Generaal Personen met een handicap zoekt artsen die willen deelnemen aan het testen van een nieuwe procedure om medische gegevens door te sturen.

Inclusie Vlaanderen vzw heeft donderdag de Communicatiepas voor mensen met een verstandelijke handicap en hun ondersteunend team gelanceerd.

In 2012 kregen 318.679 personen met een handicap een tegemoetkoming uitbetaald. Dat zijn er 27 procent meer dan in 2003, toen er 231.000 rechthebbenden waren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de directie-generaal (DG) Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. In totaal werd er vorig jaar 1,84 miljard euro uitbetaald aan personen met een handicap.        

In Tongerlo is zaterdag de tweede editie van Run To Walk Again geëindigd, de marathonaflossingswedstrijd ten voordele van de organisatie To Walk Again van Marc Herremans.

Handicap International heeft woensdag voor de tiende maal de winnaars van de wedstrijd "Design with a Heart" onderscheiden. Dat is een prijskamp voor "slimme uitvindingen die het dagelijks leven van mensen met een handicap verbeteren".

Eén op de drie Vlaamse overheidswebsites is nog onvoldoende 'basistoegankelijk' voor mensen met een handicap. Toch doet de Vlaamse overheid het met 64 procent erg goed, vindt emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers. Onder "gewone" Belgische websites is immers slechts 14,2 procent basistoegankelijk.

Sinds 2006 wordt van alle nieuwe Vlaamse overheidswebsites verwacht dat ze toegankelijk zijn volgens de strenge normen van het AnySurfer-label. Dus ook voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen of mensen met een auditieve of motorische handicap.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) reageert tevreden op het advies van het Europees Comité voor Sociale Rechten in verband met de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. "De veroordeling beantwoordt sterk aan de principes en bepalingen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen een handicap."

Pagina's