Zoekveld

Het Hof van Cassatie heeft voor het eerst uitspraak gedaan in een wrongful life-vordering, van een kind met een handicap dat liever niet geboren was.

Aan het Herbert Hooverplein in Leuven is een kunstwerk ingehuldigd dat de kunstenaars Elise Lepage en Jaak Villeneuve schilderden op een parkeerplaats die voorbehouden is voor mensen met een beperking.

Het crisisbeleid voor mensen met een handicap zet stappen achteruit in plaats van vooruit naar een inclusieve samenleving, zegt Katrijn Ruts van Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap.

Het aantal personen met een handicap dat een zorgvraag heeft ingediend in Wallonië, is sinds 2007 met 47,5 procent gestegen.

Omdat het dreigende stroomtekort levensbedreigend kan zijn voor sommige mensen met een handicap, vraagt de Katholieke Vereniging Gehandicapten een extra noodplan.

In Antwerpen vinden van 9 tot 20 september de vierjaarlijkse Special Olympics Europese Zomerspelen plaats.

Handicap International heeft vier uitvindingen bekroond die het dagelijkse leven van mensen met een beperking of ouderen verbeteren.

Voor de tweede keer in enkele maanden tijd wordt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verplicht een plaats te voorzien voor een gehandicapte.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg zal op 28 juli het kort geding behandelen dat de 65-jarige Christiane J. heeft ingesteld tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De ouders van 16 jongeren met een beperking willen tegen 2017 voor deze groep zelf een residentieel opvanghuis uit de grond te stampen.

Pagina's