Zoekveld

Het aantal personen met een handicap dat een zorgvraag heeft ingediend in Wallonië, is sinds 2007 met 47,5 procent gestegen.

Omdat het dreigende stroomtekort levensbedreigend kan zijn voor sommige mensen met een handicap, vraagt de Katholieke Vereniging Gehandicapten een extra noodplan.

In Antwerpen vinden van 9 tot 20 september de vierjaarlijkse Special Olympics Europese Zomerspelen plaats.

Handicap International heeft vier uitvindingen bekroond die het dagelijkse leven van mensen met een beperking of ouderen verbeteren.

Voor de tweede keer in enkele maanden tijd wordt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verplicht een plaats te voorzien voor een gehandicapte.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg zal op 28 juli het kort geding behandelen dat de 65-jarige Christiane J. heeft ingesteld tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De ouders van 16 jongeren met een beperking willen tegen 2017 voor deze groep zelf een residentieel opvanghuis uit de grond te stampen.

Er is in 2013 voor het eerst een einde gekomen aan de groei van de wachtlijsten voor personen met een handicap. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(VAPH) die Belga kon inkijken. Het aantal wachtenden zakte onder de 20.000, met name tot 19.250. Het VAPH reageert voorzichtig tevreden op de cijfers.

Het Vlaams Welzijnsverbond en SOM, de federatie van sociale ondernemingen, verwachten maatregelen van de nieuwe Vlaamse regering, zodat niemand in de kou blijft staan.

Als een arts de eHealtbox gebruikt om medische gegevens door te sturen naar de DG Personen met een handicap, zal het dossier prioritair behandeld worden.

Pagina's