Zoekveld

Een Schotse huisarts schreef in het British Medical Journal over de gezondheidseffecten van Pokemon Go, het smartphone game dat tot een wereldwijde rage is uitgegroeid de voorbije weken.

Maggie De Block (Open Vld), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil volgend jaar een aantal gezondheidsapps testen. "Digitale toepassingen geven patiënten de mogelijkheid copiloot te worden van hun gezondheid. Via apps zullen patiënten bijvoorbeeld hun hartslag en bloeddruk kunnen opvolgen", zegt ze woensdag in een persbericht. De Block trekt voor de proefprojecten 3,25 miljoen euro uit.

Test-Aankoop eist een betere bescherming van 'quantified self' gegevens, data die via gezondheidsapps worden verkregen en de eigenschappen en het profiel van de gebruiker evalueren. De verbruikersorganisatie vraagt de Privacycommissie om deze problematiek snel aan te pakken. Test-Aankoop dringt daarnaast aan bij de Europese Commissie, Parlement en Raad, die momenteel onderhandelen over nieuwe regels inzake gegevensbescherming, om eindelijk te zorgen voor een sluitende bescherming van persoonlijke gegevens.

In een tijd waarin België er aan denkt om de labeling van mobiele medische toepassingen toe te vertrouwen aan het fagg, wijst een artikel in 'Evidence Based Mental Health’ op de limieten van deze labeling.