Zoekveld

Uit een studie van de American Medical Association en de Mayo Clinic blijkt dat het gebruik van medische informatica wordt geassocieerd met een verhoogd risico op burnout.

Dreigt de explosieve toename van de beperkingen, controles, budgettaire restricties, opgelegde en niet-vergoede administratieve taken, om bepaalde artsen voortijdig een duwtje te geven richting de stopzetting van hun medische praktijk?

Het Syndicaat Vlaamse Huisartsen steunt het protest van de Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen tegen de nieuwe maatregelen van het RIZIV.